Blíží se pálení čarodějnic a s ním řada požárů. Hasiči připomínají základy bezpečnosti

28. 4. 2021 17:00 - | Ostatní

Foto: Tomáš Urban

Blíží se 30.duben a s ním spojené, tak zvané, pálení čarodějnic. Letos tu sice máme koronavirová omezení, ale i tak je dobré v souvislosti s tímto zvykem připomenout základní zásady bezpečnosti.

Pálení se provádí v dostatečné bezpečné vzdálenosti od budov a volných skládek např. palivového dřeva, od lesních a dalších porostů a od jakýchkoli dalších hořlavých látek. Pozor na rozšíření požáru! Zapalování provádí osoba starší 18 let. Osoby mladší mohou tuto činnost vykonávat jen za dozoru dospělé osoby. Pálení není prováděno v období dlouhotrvajícího sucha, za větrného počasí apod. Po ukončení pálení se ohniště bezpečně uhasí a následně provádí kontrolu po dobu nejméně 8 hodin.

Je dobré pálení předem ohlásit na Krajské operační středisko HZS Ústeckého kraje pomocí jednoduchého formuláře na webových stránkách HZS Ústeckého kraje. Vyhnout se používání hořlavých kapalin jako akcelerantů (podpalovaní vatry). Mít připravené dostatečné množství hasiva – vody, písku atd. Neházet do ohně zábavní pyrotechniku V žádném případě nenechávat oheň bez dozoru. Je dobré si zajistit preventivní dohled dobrovolných hasičů.

Každý otevřený oheň může znamenat nebezpečí požáru, to jest nebezpečí ohrožení života, zranění, ztrátu a poškození majetku.

Zákon o požární ochraně  hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 25 000 Kč.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství – tedy i pálení čarodějnic, včetně přijatých protipožárních opatření, předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru. Přičemž musí dbát jeho pokynů. HZS kraje pak má při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat. V případě zanedbání této zákonné povinnosti může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta do výše 500 000 Kč.

Reklama


Žádné komentáře v článku Blíží se pálení čarodějnic a s ním řada požárů. Hasiči připomínají základy bezpečnosti

Buďte první kdo přidá komentář.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Další v kategorii Ostatní

ZAJÍMAVOST: Na Šibeníku je nový hmyzí hotel. Vyrobili ho truhláři z Rekultivace

Stejný hmyzí hotel, jaký už obývají noví nájemníci na rekultivovaných plochách lomů Vršany a ČSA, postavili během zimních měsíců truhláři […]

VÍKEND V ROKÁČI: V pátek postmoderní punk, v sobotu Jam Session

Hudební umělecký soubor JÁTRO se vrací ke kořenům v Podkrušnohoří. Po Chomutově je na řadě metropole pod Hněvínem – MOST! […]

STOLNÍ HOKEJ: Ostartovala šprtcová Liga jednotlivců

Liga jednotlivců, nová soutěž Českého svazu billiard-hockey, odstartovala v Břeclavi prvním kolem. Úvod soutěže byl ale hodně smutný. Účastníci ligy […]

×