ZAJÍMAVOST: Nový Kaufland, sdílená kola, 3.ZŠ – To vše řešili zastupitelé

26. 4. 2024 18:21 - | Ostatní, Zajímavosti

Ve čtvrtek 25. dubna 2024 se konalo na mosteckém magistrátu další zasedání zastupitelstva. Zúčastnila se ho většina zastupitelů. Přinášíme vám rozbor všeho, co se zde řešilo.

Sdílená kola:

Jeden z prvních dotazů směřoval k novému projektu jízdních kol, jehož cena činí 1 444 000 Kč. Tento projekt zahrnuje půjčování jízdních kol od společnosti Nextbike, která jsou v Mostě dostupná od 8. dubna letošního roku. Podle informací bylo už uskutečněno přes 5 tisíc výpůjček. Primátor Ing. Marek Hrvol upřesnil informace, že je jeden zaměstnanec, který má 8hodinovou pracovní dobu, během které převáží dodávkou kola po městě podle potřeby.
Smlouva je platná až do začátku prosince, přičemž během zimního období tato služba prakticky nefunguje a je poskytována primárně od jara do podzimu. Na základě dat za tento rok by se dala vypracovat strategie, která určí lokality, kde jsou jízdní kola nejvíce žádaná, a naopak, kde by bylo vhodné stanoviště zrušit nebo přesunout. Dále bylo řečeno, že společnost městu vytvořila kola v podstatě na míru podle toho, jakou barvu nebo vybavení chtělo.
Řešilo se také nenošení cyklistických helem a riziku, které představuje ježdění cyklistů po chodnících namísto využití vyhrazených cyklokoridorů. Zároveň byla reflektována absence jakýchkoli statistických údajů o eventuálním poklesu počtu cestujících v MHD.
Významná část celkového finančního prostředku je vyčleněna pro bezplatné využívání po dobu 15 minut pro občany. Aktuálně je k dispozici pouze 100 kol, což se ukazuje jako nedostatečné, nicméně pokud má být projekt nadále rozvíjen i v následujících letech, město zvažuje možnost vytvoření dalších stanovišť a zapůjčování vyššího počtu kol.

Výstavba nového Kauflandu:

Výstavba nové prodejny řetězce Kaufland dlouhodobě figuruje jako diskutovaný projekt s nejasným termínem zahájení. Navzdory původnímu záměru zahájení stavby již v roce 2022 zůstává datum otevření obchodu stále neznámý. Plánovaná lokalita pro druhou pobočku Kauflandu v Mostě se nachází na louce mezi Baumaxem a obytnými domy pod Tornádo Sportem.
Podle údajů z katastru nemovitostí již společnost Kaufland Česká republika v.o.s. vlastní část pozemku, který má sloužit jako místo pro novou stavbu. Nicméně, zatím nedošlo k žádnému zjevnému pokroku. Během jednání zastupitelstva se na dotaz k tomuto tématu vyjádřila Ing. Markéta Stará, která informovala, že zpoždění v zahájení stavby je způsobeno kvůli problémům s kanalizací a zahájení stavby bylo odloženo o dalších 18 měsíců ze strany společnosti Kaufland.
Na bližší dotazy redakce týkající se možného začátku stavby či jakéhokoliv jiného pokroku se společnost Kaufland dosud nevyjádřila.

Dotace:

  • Veslařský klub Ohře Most se může radovat z poskytnutí finanční podpory ve výši 850 tisíc korun na nákup nové lodi.
  • 900 tisíc korun pro zubní ordinace.
  • Rada města schválila žádosti dalších deseti sportovních klubů o poskytnutí dotací, které slouží k pokrytí nákladů spojených s nájmem prostor a podporou další sportovní činnosti.
  • Další významnou alokací ve prospěch sportovního odvětví je přidělení 2 milionů korun na zahájení Olympijského festivalu.
  • Významným krokem směrem k modernizaci městských sportovních zařízení je plánovaná rekonstrukce softballového areálu, jejíž náklady se odhadují na 24,2 milionu korun. V případě nedostatečného financování z externích zdrojů je město připraveno financovat rekonstrukci ze svého rozpočtu.
  • Jednotka sboru dobrovolných hasičů získala podporu na pořízení nové hasičské cisterny ve výši 4 miliony korun od Ministerstva vnitra a 1 milion korun od Ústeckého kraje. Zbývající náklady budou dofinancovány městem.

Výběrové řízení ředitele/ky 3. ZŠ školy Most:

V zasedání konkurzní komise, kde se přezkoumávala adekvátnost kandidátů pro obsazení vybrané pozice ředitele/ky figuroval i odborník v oblasti psychologie, který disponoval několika informacemi o kandidátech zaznamenanými na formátu A4, předem upozornil správce procesu na potenciální problémy a rizika spojená s nominací daných adeptů. Výsledkem těchto konzultací bylo rozhodnutí o zrušení prvního kola výběrového řízení z důvodu nesplnění kvalit všech tří přihlášených kandidátů. Druhé kolo výběrového řízení bylo již zahájeno a plánované otevření obálek bude 9. května, přičemž v současné době se o pozici uchází šest zájemců.

ReklamaDalší v kategorii Ostatní

FOTO: Konal se další díl minifestivalu Neděle ve středu. Jaký je další program?

V neděli 23. června 2024 se uskutečnil v mosteckém parku Střed další díl minifestivalu Neděle ve středu. Ten nabídl nejprve […]

Mistrovství světa superbiků se vrací na Autodrom Most. Fanoušky čekají napínavé souboje na dráze, ale i doprovodný program

Největší motocyklový svátek v České republice se nezadržitelně blíží. Už za necelý měsíc (19-21/07/2024) se do Mostu sjedou fanoušci rychlých […]

NOVINKA: Vodní plochu jezera Most zatraktivní nové centrální molo. Přibude i nový fotopoint

Nové molo bude dlouhé 26 metrů a široké přes 24 metrů. Nabídne více prostoru pro vstup do vody, k odpočinku, […]

×